Astma

Astma

Af Anne-Grethe Boel

Fakta

Astma er en lidelse, der bliver betegnet som kronisk. Det er en betændelsestilstand i lungerne, der med jævne mellemrum forårsager vejrtrækningsproblemer – de såkaldte astma-anfald – og akutte ture til skadestuen. Betændelsen fører til, at der er øget aktivitet i muskulaturen, der tager sig af vejrtrækning, samt hævelse af slimhinder i luftvejene. Resultatet er forsnævring af luftvejene og øget slimdannelse og i nogle tilfælde forringet funktion af lungerne.

Dette kan skyldes forskellige faktorer. De samme faktorer som under artiklen allergi går igen her, men astma kan også være arveligt betinget. Lidelsen kan variere fra at være meget let med få anfald til en alvorlig astma, hvor anfaldene er hyppige og invaliderende.

Symptomer

· åndenød,
· stakåndethed,
· hvæsen eller pibende vejrtrækning,
· hoste (specielt om natten)
· opspyt af slim fra lungerne.

· Ved svære anfald ses tiltagende udtrætning gående mod total udmattelse.
· Patienten bliver tiltagende forvirret og rastløs,
· der indtræder hurtig og overfladisk vejrtrækning
· huden kan begynde at blive blåfarvet.

Lægelig behandling

I moderne astmabehandling anvender man forebyggende medicin regelmæssigt. Typisk vil det være inhalation af binyrebarkhormon, der er den mest anvendte medicin, evt. i kombination med langtidsvirkende Beta2-agonister eller anticholinergika. Nogle gange kan man supplere med anden forebyggende medicin. Derudover anvender man korttidsvirkende Beta2-agonister som anfaldsforebyggende medicin.

Akupunkturbehandling

Som i tilfælde af allergi, kan astma med god fordel behandles med akupunktur. Især AcuNova er god til astma, idet den retter op på kroppens immunforsvar og foranlediger kroppen til at reagere mere normalt på udefrakommende gener. Også under et anfald kan man med fordel behandle med akupunktur for at gøre patientens vejrtrækning bedre.