Leddegigt

Leddegigt

Af Anne-Grethe Boel

Fakta

Leddegigt er en autoimmun lidelse, hvilket betyder at kroppen rent faktisk angriber dele af sig selv. Man har endnu ikke påvist nogen særlig årsag til, at patienter bliver ramt af leddegigt, om end der foruden at være udefrakommende faktorer, der kan sætte fart i lidelsen, også kan påvises, at leddegigt-patienter har en større procentdel af visse bestemte vævstype-gener end resten af den almene befolkning. Der er hverken virus eller bakterier tilstede ved leddegigt.

Når en person lider af leddegigt, bliver hans/hendes ledbrusk angrebet og nedbrudt – og man kan påvise, at det er kroppens eget immunforsvar der leder angrebet. Lidelsen opstår tre gange så ofte hos kvinder som hos mænd, og det er normalt, at leddegigt starter hos patienter, der er mellem 30 og 50 år gamle. Typisk er lidelsen bilateral – det vil sige, at har man leddegigt i leddene på højre hånd, så har man det også i venstre hånd – sygdommen spejler sig så at sige. Oftest rammes man i hændernes fingerled og grundled, men også tæer og fødder samt nakke kan rammes, uden at man derfor får leddegigt i rygsøjlen.

Lidelsen udvikler sig over længere tid og bliver værre og værre, men kan i sjældne tilfælde opstå pludseligt. Det er kendetegnene for leddegigt-patienter, at de kan opleve gode perioder efterfulgt af rigtig dårlige perioder. Lidelsen kan pludselig gå i sig selv igen og ligge stille i lang tid.

Leddegigt kan desværre føre til adskillige følgesygdomme – det være sig gigtknuder såvel som gigtbetændelse, hvor seneskeder og hinder bliver angrebet.

Symptomer

· Når sygdommen sætter ind, kan man rammes af ledsmerter, selvom leddet er i hvile – senere har lidelsen skabt så megen ravage i brusken, at bevægelse af de ramte led er smertefuld – endog meget smertefuld. Leddene bliver hævede og ømme.

· Stivhed – mest om morgenen, når kroppen har været i hvile, hvor der så har dannet sig væske i og omkring leddene, der hæmmer leddene. Når patienten har været oppe og i bevægelse et stykke tid, vil stivheden aftage og bevægeligheden bedres.

· Hæmmet bevægelse i visse led – både som en følge af smerter og som en følge af den ødelagte ledbrusk i leddene.

· Træthed er normalt ved leddegigt, når man er inde i en værre periode. Dette gælder for øvrigt de fleste autoimmun sygdomme, hvor patientens immunsystem både er angriber og forsvarer. Der kan også være en smule feber.

· Bilaterale hævelser og smerter. Altså spejl-effekt.

Lægelig behandling

Man har endnu ikke fundet nogen kur på leddegigt. Der gives gigtmedicin, der desværre har en del bivirkninger. Endvidere får gigt-patienter ofte megen smertestillende medicin.

Akupunkturbehandling

Nærmest alle former for akupunkturbehandling virker virkelig godt på gigt. Især AcuLine og AcuNova har vist sig effektive i behandlingen af leddegigt, idet man i behandlingen både retter op på immunforsvaret, men også tager smerterne. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor AcuNova virker så godt på autoimmune lidelser, men det gør det. Sammen med behandlingen er det en virkelig god ide at sørge for, at dit D-vitamin niveau er i orden. Også Glucosamin har vist sig meget effektiv – foruden kril-olie og Omega 3.

Patienthistorie

Tilbage til Gigt