Polymyalgi og arteritis temporalis

Polymyalgi og arteritis temporalis

Af akupunktør Mette Kofod

Fakta

Da polymyalgi og arteritis temporalis symptomer hyppigt forekommer samtidigt hos den enkelte patient, beskrives de begge her.

Fælles for dem begge er: De forekommer næsten udelukkende hos patienter over 60 år og kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd.
Årsagen til sygdommen er ukendt. Man mener dog, at den
betændelsesproces, der kan påvises i tindingepulsåren, skyldes processer i immunforsvaret.

Symptomer på polymyalgi

Polymyalgi symptomerne starter ofte pludseligt og en af flere følgende symptomer kan forekomme: Muskelstivhed, smerter og ømhed i nakken og skulderen samt i bækken-
og lår muskulaturen samt problemer med at løfte armene op over skulderhøjde og gå på trapper.

Nogle patienter har tillige symptomer på arteritis temporalis.

Symptomer på arteritis temporalis

Kan ligesom polymyalgi opstå pludseligt. Man kan få en- eller dobbeltsidige hovedpiner, smerter i kæbemuskulaturen og synsforstyrrelser som dobbeltsyn og forbigående synsnedsættelse eller total blindhed.

Lægelig behandling

I de fleste tilfælde kan sygdommen bringes i ro ved hjælp af prednisolon (binyrebarkhormon). Behandlingen kan ophøre, når sygdommen har været i ro i cirka et halvt år på en lav prednisolondosis.

Binyrebarkhormon bringer desværre ikke synet tilbage hos patienten.

Akupunkturbehandling

Polymyalgi og arteritis temporalis kan desværre ikke helbredes med akupunktur, men der findes mange eksempler på forbavsende resultater – både hvad angår smerter og almen velvære.
Der er også et eksempel på, at en totalt blind islænding fik synet tilbage med AcuNova.