Psoriasis gigt (Artrit)

Psoriasis gigt (artrit)

Af akupunktør Karen Saxtoft

Fakta

Psoriasis gigt er kronisk inflammation i leddene hos en person, der også har hudsygdommen psoriasis. Ca. 2% af den danske befolkning har psoriasis. Ca. 1/3 af alle med psoriasis rammes af ledbesvær.

Symptomer på psoriasis gigt

Sygdomsbilledet kan variere meget fra person til person. Hvis du har psoriasis, kan mistanke om psoriasis gigt opstå, hvis du får problemer med leddene, f.eks. stivhed, bevægelses- eller hvilesmerter, hævede led, varme i leddene og ømhed i led- og senehæftninger. Et hyppigt symptom er også træthed.

Ved psoriasis artrit er det ofte enkelte led, som bliver hævet. Selv de store led og ryggen kan angribes ved psoriasis artrit. Ofte rammes leddene symmetrisk.

Lægelig behandling

Den medicinske behandling mod leddegigten ved psoriasis, ligner den ved kronisk leddegigt. Symptomlindrende medicin mod stivhed og smerte er paracetamol og NSAID-præparater (NSAID=Nonsteroide antiinflammatoriske drugs). Eksempler på NSAID-præparater er ibuprofen og diclofenac.

Hvis disse præparater ikke hjælper tilstrækkeligt, kan man anvende midler der er mere effektive mod inflammation. Et langtidsvirkende præparat, som oftest anvendes ved psoriasis artrit, er det cellehæmmende middel methotrexat. Flere andre ældre lægemidler findes også.  Steroidbehandling afvendes med forsigtighed, da det sker at besvær med huden bliver værre når man stopper med steroidbehandling.

I visse tilfælde behandles der også med kemoterapi, hvilket selvfølgelig indebærer en masse bivirkninger.
I dag findes ingen behandling, der kan helbrede psoriasis artrit. Men, der findes effektive lægemidler til både hud- og ledsymptomerne. Sygdommen kan dæmpes og holdes under kontrol, så man kan leve et godt liv. Sygdommen kan variere i aktivitet med mere rolige perioder indimellem. Det er ikke sikkert, at hudbesværet og ledbesværet følges ad, man kan have perioder med pæn hud men vældig ondt i leddene, og vice versa.

Akupunkturbehandling

Både TCM og Akupunktur2000 er glimrende til behandling af psoriasis gigt. Anfaldene kan helt stoppes med få akupunktur-behandlinger – og hyppigheden af anfaldene kan radikalt begrænses ved jævnlig behandling. Patienter kan ofte med jævnlig behandling helt eller næsten undgå smertestillende medicin.