Første videnskabelige studie

Der er skrevet 4 bøger om øjenakupunktur. Herunder kan du læse uddrag af bogen:

Augen-Akupunktur, Wutta & Brucker. Ehrenwirth med. ISBN 3-431-04030-6

– Dr. med Hans Peter Wutta fra Kiel er akupunkturlæge. Igennem de sidste år har han arbejdet intensivt med behandling af øjensygdomme med akupunktur (øjenakupunktur).

Desuden har han gennemført forskning i virkningen af øjenakupunktur.

Dr. Wutta behandlede 97 patienter med diagnosen Aldersbetinget Macula Degeneration (øjenforkalkning) herefter kaldet AMD. Der blev ikke skelnet mellem såkaldt tør og våd AMD, da behandlingsresultaterne erfaringsmæssigt er den samme.

Behandlingen blev udført med Boels´ Øjenakupunktur.

Patienterne blev testet før og efter behandlingerne, og resultateren bearbejdet af Universitetet i Hamburg.

For mænd og kvinder under et var resultaterne overraskende gode, idet 76 % havde signifikant gavn af behandlingerne.

Dr. Wutta undersøgte også om patienternes alder havde nogen indflydelse på resultaterne, og han kom frem til, at det resultaterne var den samme uanset hvor ung eller gammel patienten er.

Der var en tendens til at behandlingen virkede lidt bedre på kvinder end mænd, men da der var betydeligt flere kvinder der deltog i undersøgelsen kan dette have bevirket denne forskel.

Dr. Wutta har også fundet ud af, at ikke alle behandlere har lige gode resultater med behandlingen. Det har stor betydning, at behandleren har erfaring med øjenakupunktur, og at behandlingen udføres nøje efter Boels foreskrifter.