Forskning i AMD

Med mit temperament har jeg mest lyst til at råbe det ud fra alle hustage – selv om jeg ved, at jeg sandsynligvis bliver væltet ned fra taget af janteloven.

I stedet har jeg valgt en mere vestjysk vinkel. Stille og roligt at informere om opdagelsen på denne måde.

Det drejer sig i alt enkelthed om en metode, der kan hjælpe ældre mennesker, der rammes af AMD (øjenforkalkning), der er den hyppigste årsag til blindhed i hele den vestlige verden. Alene i Danmark rammes over 10.000 mennesker om året af denne snigende øjensygdom.
Hos Boel Akupunktur har man forsket i AMD, og opnået forbløfffende resultater.

Her er hvad Herning Folkeblad skrev (uddrag).

Akupunktør John Boel fra Aulum er på vej til at få videnskabeligt belæg for en verdensnyhed, som kan redde synet hos millioner af mennesker.

John Boel har netop gennemført et pilot-projekt med 27 AMD patienter – med forbløffende resultat.

Patienterne blev opdelt i 3 grupper og modtog intensivt behandling igennem 4 uger med en ny metode, som hedder Akupunktur 2000 (der ikke kan sammenlignes med Kinesisk Akupunktur). De 3 grupper blev behandlet med 3 varianter af metoden.

Synsevnen blev målt på synstavle flere gange under forløbet.

Senere i artiklen hedder det: “Else Klein havde under 5 % af synet tilbage på højre øje, inden hun gennemgik en 4 uger lang behandling hos akupunktør John Boel. Nu vurderes synsevnen til over 50 %”.

Overraskende resultater

Resultaterne blev vurderet efter 4 uger, og som forventet varierede resultaterne i de 3 grupper.

I den bedste gruppe opnåede 80% en synsforbedring på gennemsnitlig 27%, og i de 3 grupper under et opnåede 70% af forsøgspersonerne en synsforbedring på mindst 15 %.

Undersøgelsen dokumenterer således, at det er muligt at forbedre synet hos mange AMD (øjenforkalkning) patienter med intensiv Akupunktur 2000 behandling.

 

Skive Folkeblad

Scanned146

Bodil og John Boels forskningsprojekt laves i samarbejde med Dansk Selskab for Integreret Medicin og Akupunktur hospitalets privatpraktiserende læge Thos Falnes.
Det er første gang, akupunktør John Boel kaster sig ud i sådan en undersøgelse, som vil koste ham ca. 200.000 kr.

– Vi har i de sidste år behandlet mange ”uhelbredelige” øjensygdomme med en ny form for akupunktur. Nogle har haft en dramatisk forbedring. Vi har forsøgt at få de etablerede med i forskningsprojektet. Jeg har rettet henvendelse til Dansk Blindesamfund, Statens Øjenklinik og privat praktiserende øjenlæger, men ingen har været interesseret i at medvirke. Derfor har jeg besluttet selv, at lave en undersøgelse og har ansat en læge. Hvis jeg laver undersøgelsen alene, tror man sandsynligvis ikke på mig. Jeg har erkendt, at man tror mere på læger. Det har praksis vist. Vi dør af sult, hvis vi ikke er gode nok. Det gør læger ikke. De får løn alligevel, siger John Boel.

Hans klinik i Aulum bliver hjemsøgt af mange blinde og svagtseende efter at det er blevet kendt at akupunkturbehandlinger har hjulpet nogle med den frygtede øjensygdom, kikkertsyn, der hidtil har været regnet for uhelbredelig.
Akupunkturklinikken i den lille midtjydske by har foretaget udvælgelse af de 20 patienter, der skal medvirke i undersøgelsen.

– De er fundet ved lodtrækning, primært efter, at de ikke bor alt for langt væk, og at de er villige til at lade sig interviewe. Vi har ikke kunnet se andre muligheder.

Øjenforkalkning er, sammen med grå stær, den mest almindelige øjensygdom som rammer ældre mennesker. Øjenlægerne kan nu operere grå stær med meget godt resultat, men der er lang ventetid på operation. Øjenforkalkning derimod kan de ikke helbrede.
John Boel siger, at patienterne får at vide, at de må lære at leve med sygdommen.

Han har haft opsigtsvækkende resultater med akupunkturbehandling. En norsk øjenlæge, Thor Brevik, har på avanceret måleudstyr på sygehuset i Trondheim, testet synet hos den 14-årige Klaus Kristiansen, efter behandling i Aulum. Han led af den frygtede øjensygdom, kikkertsyn, og var næsten totalt blind, men har nu fået størstedelen af sit syn tilbage efter behandling hos John Boel.
Den norske læge har til aviser udtalt, at det er en dramatisk og meget overraskende forbedring, men at det foreløbig er et enkeltstående tilfælde, og at det ikke kan udelukkes, at drengen vil få et tilbagefald.

John Boel er 14 dage i februar på Sri Lanka, hvor han på universitetet skal holde foredrag om øjenproblemer for eksperter fra 60 lande.