Forskning i Kikkertsyn

De senere år har vi haft mange hundrede øjenpatienter fra de tysktalende lande. Vi har også uddannet over 700 akupunktører, læger og øjenlæger i min metode til behandling af ”uhelbredelige” øjensygdomme.

Nu har et universitetet i Østrig lavet forskning i akupunkturbehandling i en af disse uhelbredelige øjensygdomme; kikkertsyn eller på latin: Retinitis Pigmentosa. (Vi har de senere år behandlet en del patienter med kikkertsyn).

Dette er et lille uddrag af en artikel fra Østrig:

Videnskabelig Forskning: Universitets øjenklinik Graz, Østrig og Biomedicinsk teknisk, universitetsklinik, Graz

Formålet af dette studie var at undersøge om akupunktur er en effektiv behandling af øjensygdomme. I litteraturen findes der indtil nu kun få oplysninger.

Patienter og metode

I alt blev der undersøgt 14 øjne på 7 patienter med retinitis pigmentosa.
Fem kvinder, 2 mænd. Gennemsnitsalderen var 28.0+-9.3 år (19 – 42 år).

Undersøgelsesmetoder

(advarsel: Det kan være hård kost at følge med i de videnskabelige udredninger:).

Ved siden af omfattende ophthalmologiske (øjenlæge) undersøgelser, som indeholdt en synsfeltundersøgelse med et aparat der hedder Goldmann perimetri og registreringen af elektro okulogrammet (eog), blev også den computerkontrollerede akupunktur ® (cca) ved 5 patienter. Der blev bl.a. registreret måling af kredsløbet i A. ophtalmica og A. supratrochlearis før, under, og efter en akupunkturbehandling.

Statistisk Analyse

Den statistiske analyse (Mann-Whitney Rank Sum Test) blev lavet med programmet SigmaStat. Som signifikans niveau blev valgt p < O. 05 (SD = standard afvigelse, SE = standard error).

Resultater

Resultaterne af CCA® viste en gennemsnitlig forøgelse af den gennemsnitlig blodflydehastighed på 47% i A. ophtalmica og på 56% i A. supratrochlearis under akupunktur. Billedet viser blodflyde profilerne af A. cerebri media (MCA) og af A. ophtalmica (OA) og de gennemsnitlige flydehastighederne vm under fasen af målingen af akupunktur punkter.

(CCA® målingerne blev støttet af forbundsministeriet for videnskab).

Specifikke kredsløbs hastighedsforandringer efter akupunktur. Bl.a. specifikke forhøjelser af vm i A ophtalmica (OA) kort efter akupunkturens begyndelse.

Diskussion

Akupunkturbehandling af patienter med Retinitis Pigmentosa påvirkede det lodrette og vandrette synsfelt diameter ved 11 ud af 14 øjne med hensyn til en betydelig synsfeltsforøgelse.

Under enkelte behandlinger var der derudover markant stigning af kredsløbshastigheden i A. ophtalmica og A. supratrochlearis, som kunne bevises med hjælp af nye biomedicintekniske konstruktioner og den transkraniel dopplersonografi.

Konklusion

Akupunkturen kunne overvejes fremover som en mulig objektiv terapeutisk metode ved patienter med Retinitis Pigmentosa.

JB: Det er dejligt, når videnskaben kommer til det samme resultat som vores praktiske arbejde de senere år har dokumenteret; at ”Uhelbredelige” øjensygdomme som kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) og øjenforkalkning (Aldersbetinget Makula Degeneration) med succes kan behandles med akupunktur.