Læge om øjenbehandling

Uddrag fra De Bergske Blade

Gavner både patienten og samfundet

Scanned022

I en artikel i Dagbladet den 17. oktober kommer overlæge ved Holstebro Centralsygehus\’ øjenafdeling Jens Bjerre Winther med en del standpunkter, som ikke bør stå uimodsagt.

Han advarer egentligt mod, at en alternativ behandler tager syge i kur. Faktum er, at såvel dansk som andre nationers lovgivning giver mulighed for “ikke læger” at give forskellige former for terapi med visse undtagelser, bl.a sukkersyge, kræft, svære blødninger, svære ulykker m.m

Som dansk læge har jeg nu over en periode på tre måneder fulgt John Boels akupunkturbehandling af visse typer synsreducerende øjenlidelser, hvor enkelte patienter faktisk var blinde. Jeg har bl.a fået dokumentation på dramatiske synsforbedringer på “uhelbredelige” øjenlidelser gennem en objektiv synsundersøgelse med “perimeter test” (synsfelt test). Denne grafiske fremstilling af synsevnen før og efter den omtalte akupunkturbehandling hos John Boel i Aulum kan ikke bestrides mere end en tilsvarende perimeter test på et sygehus\’ egen øjenafdeling.

Det opsigtsvækkende er imidlertid, at en “ikke-læge” har bevæget sig ind på et så vanskeligt fagområde, som øjenlidelserne jo repræsenterer. Her opnår han med sine enkle og uortodokse metoder større resultater på enkelte øjensygdomme, end skolemedicinen i dag er i stand til på bl.a Macaula Degeneration (forkalkede blodkar i øjnene), en sygdom som kan udvikle sig til “central blindhed”.

John Boel udgiver sig ikke for at være øjenlæge. Han er klar over denne medicinske specialdisciplins store kompetence og langt fremskredne teknik til gavn for mange øjenpatienter.
Men John Boel er kommet ind i terapeuternes rækker via andre veje end vestens medicin. I øvrigt med en uddannelse, der er lige så stor som de bedst uddannede specialister.

Skal han blande sig i den hårde og dels bitre konkurrence, der foregår på det medicinske fagområde, må han komme med klare og håndgribelige resultater, som ikke kan bortforklares. Med grundlag i impulser fra østen (bl.a kinesisk akupunktur) har John Boel praktiseret og videreudviklet sin egen specialterapi mod diverse øjenlidelser.

Autoriseret medicin er i dag trods forskningsmidler ikke i stand til at forbedre eller helbrede mere end 0 procent af Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn) og Macula Degeneration (øjenforkalkning). Nu ser det ud til at en uortodoks terapeut (som ikke har skuet ind i øjenlidelsernes mysterier, som vore specialister) har afluret naturen en af sine hemmeligheder, som den ikke uden videre giver til enhver.

Så uanset overlæge Bjerre Winthers “skolelærde” opfattelse om disse øjenlidelsers udviklingsgang og hidtil kendte prognoser (medicinske muligheder og forhåbninger), så ser det nøgternt betragtet ud til, at virkeligheden har foræret os love, som går ud over de medicinske love, vi i vesten har opfattet som enerådende.

Man kan enten forsøge at se, om virkelighedens til tider uoversigtelige medicinske luner ikke falder sammen med den skolemedicinske viden og det verdensbillede, som enkelte terapeuter klart har systematiseret.

Eller man kan afvise de mulige resultater under henvisning til, at man ikke har kapacitet til at følge mere end en medicinsk vej.

Eller man kan ud fra sit fagligt avancerede niveau med en vis ret påstå, at kun terapeuter med høj uddannelse eller gedigen praksisbaggrund kan være kompetente til at foretage behandlinger på de højspecialiserede medicinske områder.
Sådanne synspunkter kan til dels have sin berettigelse i den generelle debat.

Her er vi igen ved et tankekors!

Man er nødsaget til at kikke nærmere efter, hvad der foregår!

Man må gå til kilden, undersøge og bringe viden ud til andre, dersom man finder noget, som er af betydning for sine medmennesker.

Overlæge Bjerre Winther ser kun de 50 procent af øjenpatienterne, som John Boel selv siger, at han ikke kan hjælpe med akupunktur.
Dette giver ham dog ikke ret til at fordømme eller advare mod hverken John Boels akupunkturvirksomhed eller hans ønske om at tage en del ældre mennesker i et frivilligt og gratis forskningsprojekt.

Med dette vil overlæge Bjerre Winter jo egentligt forsøge at lægge hindring i vejen for et medicinsk projekt, som i bedste fald ville kunne bidrage til langt større medicinske muligheder for behandling af visse typer blindhed end tilfældet er i dag. I værste fald vil det afsløre at behandlingen ikke virker. Dette ville kunne gavne både den enkelte patient og samfundet som helhed på en hidtil ukendt og positiv måde.

Thor H. Falnes.