Miraklet fra Tyskland

Akupunktur gav 74 årig synet tilbage

Her er en enkelt af de mange artikler, der har været om øjenakupunktur i tyske medier – det er om en AMD patient, der var opgivet af øjenlægerne.

Dagbladet Bad Salzungen.

Gennem akupunktur behandling i Danmark generhvervede en ældre mand 30 % af sin synsevne

I foråret forringedes den 74 årige pensionist Bruno Joecks’ syn sig drastisk. Øjenlægernekonstaterede, at kun 5 % af synsevnen var i behold hvilket betød, at han ville blive blind.

I Bad Salzungen, Meiningen og Suhl (byer i Tyskland) opsøgte han i alt 6 øjenlæger med en gnist af håb om, at han alligevel kunne blive hjulpet.

Alle øjenspecialister i Thüringen og omegn fastslog enstemmigt, at der forelå et manglende kredsløb i synscellerne (AMD). Der fandtes ingen mulighed for at hjælpe ham.

Ved et rent tilfælde stødte en god bekendt af Bruno Joecks på en avisartikel, som berettede om en akupunktør i Danmark, som kunne give selv blinde synet tilbage. Veninden var først skeptisk over for denne oplysning, men jo mere hun tænkte over det, og også talte med Bruno Joecks om det, jo mere modnedes beslutningen om alligevel at kontakte denne specialist.

Kort tid efter modtog de svar fra Boel. Patient-historierne om akupunktør John Boels patienter var yderst interessante for Bruno Joecks, for de gav eksempler på mennesker, der via akupunktur havde generhvervet deres synsevne.
“Egentlig behøvede jeg ikke særlig lang tids overvejelse, før jeg traf beslutningen om at prøve denne behandling; for mig var det med sikkerhed den sidste chance for nogensinde at kunne komme til at se bare lidt,” understregede Bruno Joecks i samtalen.

Med håbet om behandlingssucces, rejste den frejdige pensionist til Danmark sammen med sin tidligere arbejdskollega.
To gange daglig blev 6 nåle sat i forskellige kropsdele. Efter den sidste akupunkturbehandling skulle Bruno Joecks læse bogstaver.

Selvom han før akupunkturbehandlingerne ikke engang kunne læse det største bogstav på synstavlen, læste han nu de øverste 4 linier på 6 meters afstand. Bruno Joecks kunne i dette øjeblik næsten ikke fatte det, og han beskrev følelsen som den største glæde i sit liv.

Det, at have generhvervet 30 % af sin synsevne, er for den ældre herre den største gevinst og et helt nyt liv. Han kan nu igen klare sig selv i sin lejlighed. Han kan lave mad og gå tur med sine venner.

I foråret næste år rejser Bruno Joecks igen til Danmark, akupunktør John Boel havde fortalt ham, at han gennem en videre behandlingsrække havde chance for at opnå yderligere forbedring af synsevnen. Det lykkedes
I slutningen af hans ophold i den danske akupunkturklinik udspillede der sig en interessant episode.

Den tredje aften var der to kortspillere, der søgte en tredjemand og henvendte sig til Bruno Joecks. Han svarede, at han jo alligevel ikke kunne se kortene. Da han endelig – efter flere opfordringer – alligevel prøvede, troede ban ikke sine egne øjne. Han kunne se samtlige kort.

Bruno Joecks vil gerne takke alle de, som har hjulpet ham med at overvinde en skæbne som blind og dermed give ham et nyt livsindhold.