Øjenlæger gav op

Uddrag fra Herning Folkeblad

Fik hjælp for AMD og grøn stær

Scanned021

Pensionist Knud Kristensen, Herning, skriver om sine oplevelser med øjenlæger i Herning og Thisted og akupunktur-behandling i Aulum:

Der har i den senere tid været en ret heftig debat i vore aviser, i regionalradio og tv (Landet Rundt) mod akupunktørene, Bodil og John Boel, for kvaksalveri, for at være onde mod deres patienter, ved at foregøgle dem en helbredende effekt af en virkningsløs behandling mod deres synsproblemer, og nu sidst bliver vi patienter, der mener at være blevet hjulpet til en bedre tilværelse med akupunktur-behandling, beskyldt for at tro på hekse og trolddom, som man gjorde i middelalderen.

Jeg undgår gerne at være den person, som øjenlæge Preben Kristensen, Thisted, flere gange har omtalt som den eneste, der hårdnakket hævder at være helbredt for grå stær.

Jeg mener at kunne bevise det med følgende:

Min øjenlæge er Steen Holst Nissen fra Herning. Jeg har tre gange besøgt Preben Kristensen for at få min påstand bekræftet.
Jeg betragter begge øjenlæger som meget seriøse og går derfor ud fra, at Nissen vedkender sig punkt 1 og Kristensen punkt 2.

Punkt 1: Den 16. juni 1987 indskrev Nissen mig til operation for grå stær. I journalen står bl.a “Venstre centrum kan ikke vurderes på grund af cateract (grå stær), patientens cateract er i væsentlig grad medvirkende til det nedsatte syn.”
I december 1987 fandt Nissen en blødning i mit venstre øje. Han frarådede derfor operation af det højre, som værende for risikabelt, for mislykkedes den kunne jeg risikere at blive delvis blind.
Nissen brugte pupiludvidende dråber for at kunne se ind i øjet.

Fra den 11. februar 1988 fik jeg 12-15 akupunkturbehandlinger. Det resulterede i, at den tåge, jeg havde foran mig, forsvandt, hvad den ifølge øjenlægerne ikke kan – den bliver værre, når der er påvist grå stær, som der i mit tilfælde ikke kunne helbredes.

Punkt 2: Her med Preben Kristensens vurdering af min grå stær, første gang den 9. juni 1988. Han bekræftede over for mig den 16. marts 1989, at de tre gange han havde undersøgt mig, havde min grå stær ikke været særlig udtalt, kun let sløret linse, men det var noget, alle mennesker over 50 år har eller får – jeg er i dag 79 år.

Det eneste, jeg beklager, er, at jeg ikke har en videnskabsuddannet øjenlæges synstest fra den 11. februar 1989 – den dag jeg begyndte på akupunktur-behandlingerne, men må nøjes med, hvad jeg selv har målt på akupunktur-klinikkens lystavle.

Sidst, men dog ikke mindst den daglige følelse af velvære, at kunne se mine omgivelser klart på lang afstand og ikke ligesom at skulle omgivelserne igennem et gråt slør. Jeg har over for Kristensen kun omtalt og forsvaret den synsforbedring, jeg selv har målt og mærker i min hverdag.

De to øjenlægers vurdering og mine egne iagttagelser siger mig helt klart, at min grå stær er fløjet, som Kristensen ironisk udtrykker, og at den rest, der er tilbage, er et almindeligt aldersfænomen.

Ja, hvis ovenstående er udtryk for hekseri parallelt med årene 1696-1698, som Kristensen påstår, så vil jeg gerne drage en anden parallel fra Kristensen og tilbage til Holbergs Erasmus Montanus.

Hvis det at være blevet befriet for en ret så generende tåge i mit synsfelt, og det ikke at være nødt til at bøje mig ind over bordet for at kunne se kortene, når vi spiller, eller det ikke at være nødt til at skulle se tv på halvanden meters afstand, men nu kan se både tekst og billeder klart på tre meters afstand er udtryk for en epidemisk hysteri, som Kristensen udtrykker det, så mener jeg, at udtrykket må være mere rammende, hvis vi lader udtrykket dreje 360 grader tilbage til Preben Kristensen med flere.

Kristensen glemmer generelt at fortælle om de forskellige former og stadier, grå stær kan have, og om hvor stæren er placeret på linsen. Det er ifølge professor Mogens S. Norm meget afgørende for synsstyrken

Preben Kristensen glemmer også generelt, at Dansk Blindesamfund er blevet tilbudt af Bodil og John Boel m.fl at behandle 20 af dens medlemmer gratis og under fuld kvalificeret kontrol før, under og efter behandlingerne, uden at det skulle betales af nogen, og du Preben Kristensen er blevet tilbudt det samme. Jeg mener ikke, at du endnu har reageret eller takket for tilbuddet.

Derfor mener jeg, at ud fra din påstand i radio og avisartikler, hvor du bl.a påstår, at jeg ingen synsforbedring har fået, og ud fra ovenstående redegørelse må være langt vigtigere at få fastslået at Bodil og John Boel m.fl. kan hjælpe nogle mennesker til et bedre liv, efter at i øjenlæger med beklagelse har måttet give op, end om jeg har fået min synsstyrke forøget med nogle procent mere eller mindre.

Knud Kristensen