Øjenlæges erfaring

Dette er en oversættelse (uddrag) fra tysk fra bladet: Akupunkturlægen. Europæisk tidsskrift for akupunktur 24. årgang (Der Akupunkturarzt. Europäische Zeitschrift für Akupunktur 24. Jahrgang).

Artiklen er skrevet af en af en af de godt 100 øjenlæger fra Tyskland, der har lært “øjenakupunktur”.

Af øjenlæge Dr. med Sigrun Scharf-Mayweg
Igennem de sidste år, har der været artikler i fagpressen om sensationelle helbredelser af forskellige øjensygdomme med akupunktur. Sygdomme som indtil dato har været svært eller endda umulige at helbrede ved konventionel behandling, som fx. øjenforkalkning (Aldersbetinget Makula Degeneration – AMD).

Disse behandlinger bliver gennemført af akupunktør John Boel og hans medarbejdere i Danmark. Han har beskæftiget sig med behandling af talrige øjensygdomme, som øjenlæger ikke kan helbrede. Også i TV er hans behandlingsmetoder blevet præsenteret.

Jeg har haft lejlighed til at deltage i et af hans seminarer. John Boel har til dato behandlet mange hundrede patienter med øjenlidelser af forskellig art. Af de hyppigste lidelser som behandles med øjenakupunktur kan nævnes: Aldersbetinget Makula Degeneration (øjenforkalkning), Retinis Pigmentosa, grøn stær, synsnervesvækkelse og blindhed forårsaget af hjerneskader (fx hjerneblødning og færdselsuheld). Disse, og mange andre øjenlidelser kan bedres, og i nogle tilfælde helbredes.

Boel bruger ikke de klassiske kinesiske akupunkturpunkter. Han har eksperimenteret, forsket og prøvet sig frem med forskellige nye akupunkturpunkter, og med de punkter han anvender nu, har han opnået rigtig gode resultater og en betydelig forbedring i forhold til klassisk akupunktur.

Jeg har selv anvendt Boels behandling i min praksis igennem de sidste 2 år med stor succes og behandlet mange ”uhelbredelige” øjensygdomme, hvor der var patologiske forandringer på nethinden, med John Boel´s metode. Næsten alle patienter fik en forbedring efter de første behandlinger.

50 tilfælde af AMD. Observations- og behandlings periode 2 år.

Ubehandlet bliver AMD altid værre og værre efterhånden – under akupunktur behandlingen så jeg ingen forværring. Efter behandlingerne så jeg en forbedring på 10% eller mere.

Tre tilfælde af Retinopathia diabetica (øjenproblemer pga. sukkersyge). Det kan øjenlægerne heller ikke gøre noget ved. Under den specielle akupunktur behandling fik alle tre forbedret synet. To af patienterne fik kun blødninger på nethinden med lange mellemrum hvilket er usandsynlig efter gængs øjenlægeerfaring. Efter akupunkturen stoppede blødningerne helt – patienterne kommer stadig til observation i min klinik.

Fire tilfælde af synsnervesvækkelse af forskellige årsager. Alle fire havde fremgang. Både den centrale synsevne (læsesyn) og det generelle synsfelt blev bedre.

To patienter var blevet opereret for hjernesvulster og var svagtseende pga. det (den ene i det område i hjernen hvor synsnerverne krydser. Gennem Boels specielle akupunkturbehandling steg synsevnen fra 60% til 80% i løbet af 3 uger (en del af svulsten var fjernet to år tidligere og indtil akupunkturbehandlingen blev påbegyndt, var synsevnen ikke blevet bedre).

Ti tilfælde af Glaukom (grøn stær). Ved alle tilfælde forbedredes ansigtsfeltet (synsfeltet) og øjentrykket forblev relativt konstant omkring 20 mmHg (normal øjentryk er mellem 15 mmHg og 22 mmHg).

To tilfælde af grøn stær med blødning på nethinden. Øjentrykket, der ikke kunne sænkes ved operation, reagerede allerede efter en uge med den specielle akupunkturbehandling med et fald af trykket til normalområdet. Den stærke hovedpine forsvandt også efter første behandling.

Et tilfælde med udefinerlig synsforstyrrelse (uden diagnose). Patienten kunne læse igen efter akupunkturen. Det kunne hun ikke før.

Et tilfælde af Artritis temporalis – en meget alvorlig øjenlidelse, der ofte fører til blindhed. Også her har synsfeltet forbedret sig væsentligt, og kortisonet (binyrebarkhormon) er blevet reduceret væsentligt.

Tolv tilfælde af Retinitis Pigmentosa. Det er en øjenlidelse, der altid fører til blindhed. I alle tolv tilfælde stoppede tilbagegangen. Efter to år havde tre patienter samme syn som før behandlingen, resten havde en fremgang på mindst 10% (synsfelt og skarphed i centralsynet).

Et tilfælde med medfødt synsdefekt (manglende linse samt skade på synsnerven, fordi moderen havde røde hunde under graviditeten).

Subjektivt fortalte patienten, at han efter behandlingsforløbet igen kunne læse, hvilket han ikke kunne tidligere. Derfor vil patienten fortsætte med behandlingen.

Alle disse patienter var opgivet af vestlig uddannede øjenlæger.

Jeg har anvendt akupunktur de sidste 20 år. Jeg har naturligvis forsøgt at behandle øjenlidelser.

Resultaterne har ikke tilnærmelsesvis været så gode, som ved brug af Boel´s specielle øjenakupunktur.

Ved de fleste alvorlige øjenlidelser, kan man få patienten til at bevare synet, hvilket i sig selv er en enorm succes, da mange af dem ellers vil miste deres sidste synsrest. Selv en lille smule syn giver betydelig bedre livskvalitet end total blindhed.