Populær videnskabelig artikel

Uddrag (oversættelse) af en artikel i det tyske populær-videnskabelige tidsskrift PUNKT

Scanned018
Øjenakupunktur

Siden december 1996 har jeg i min praksis brugt en ny akupunkturmetode til behandling af øjensygdomme. Metoden er udviklet af akupunktør John Boel fra Danmark. Indenfor de sidste 10 år er flere tusinde patienter med mange forskellige øjensygdomme – med succes – blevet behandlet af Boels klinik. Da han anvender punkter, der adskiller sig fra de klassiske akupunktur­punkter, uddanner han læger og akupunktører over hele Europa i sin specialmetode.

De øjensygdomme, der hyppigst bliver behandlet med øjenakupunktur, er: Aldersbetinget Makula Degeneration – AMD (Øjenforkalkning), Glaukom (grøn stær), Katarakt (grå stær), Diabetes-betingede øjenlidelser, nethindelidelser, blodpropper i øjet eller i hjernen, hjerneblødning, synsproblemer efter blodprop i hjertet, synsproblemer efter færdselsuheld og Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn). Det er ikke alle øjenlidelser, der kan helbredes fuldstændigt, men næsten alle øjenlidelser kan bedres betydeligt.

Øjenakupunkturen er et relevant tiltag og alternativ til den klassiske skolemedicinske øjenbehandling hos øjenlægen.

Hvordan bliver øjenakupunktur-behandlingen udført?

Ved en øjenakupunktur-behandling bliver der sat nåle i specielle akupunkturpunkter på kroppen, fx på hænder og fødder. Direkte ved øjet eller i øjet bliver der ikke behandlet.

I den første periode bliver patienterne behandlet 2 gange om dagen med mindst en times mellemrum.

Virker øjenakupunktur på alle patienter?

Alle mennesker reagerer forskelligt på akupunktur. Hos nogle patienter kan man allerede efter 5 -10 behandlinger opnå stor succes, hos andre varer det nogle måneder eller længere. Omkring 10 % af patienterne er resistente overfor enhver form for akupunktur. Det betyder, at disse patienter indtil videre ikke kan blive hjulpet.

I løbet af den første behandlingsuge vil det dog vise sig, hvor godt patienten reagerer på akupunktur (dette gælder ikke ved AMD, grå stær og diabetes; her varer det længere tid), og allerede her kan man vurdere, om en viderebehandling ser ud til at være lovende eller ej. Dette er vigtigt for at patienterne ikke skal have unødige omkostninger.

Man bør få foretaget en generel undersøgelse hos sin læge før en akupunkturbehandling, for derigennem at opdage andre lidelser, som muligvis hænger sammen med øjenlidelsen, så disse også kan behandles.

HYPPIGT FOREKOMNE ØJENLIDELSER

Generelt kan alle øjenlidelser behandles med øjenakupunktur.
Den eneste lidelse man hidtil ikke har kunnet helbrede eller forbedre, er nærsynethed hos voksne.

Generelt er succes-raten omkring 80%. D.v.s. at omkring 80 % af patienterne opnår en forbedring. Hos patienter hvor øjenlidelsen ikke direkte skyldes en funktionsforstyrrelse i øjet, men derimod en funktionsforstyrrelse i hjernen (blodansamling i hjernen, blodprop i hovedet, hjerneskade efter ulykker), er der 80 % chance for forbedring.

Alderdomsbetinget Macula degeneration – AMD (øjenforkalkning)

Denne øjenlidelse er den, der hyppigst behandles med øjenakupunktur. AMD kan ikke helbredes fuldstændigt med øjenakupunktur, men man opnå en forbedring kan af sygdommen og stoppe videreudviklingen.

Efter at man har fået stillet diagnosen er det vigtigt, hurtigst muligt at påbegynde øjenakupunktur­behandlingerne. Akupunkturen virker også forebyggende på det ikke angrebne øje. Succes-rate 80 %.

Grøn stær / Glaukom

Behandlingen af grøn stær med øjenakupunktur er meget succesfuld. Hvis patienterne reagerer godt på akupunkturen, kan trykket i øjet formindskes, og i mange tilfælde kan lidelsen helbredes fuldstændigt. Dette gælder også for patienter, der i forvejen er blevet opereret.

Succes – rate 70 %.

Grå stær / Catarakt

Behandlingen af grå stær med øjenakupunktur er den mindst relevante. Som regel er linse­operationen hurtigere og bedre. Man har imidlertid god effekt med behandling af grå stær hos børn. Her er det værd at overveje øjenakupunktur før en operation, navnlig fordi øjenlæger meget nødigt opererer grå stær hos børn, da øjet stadig befinder sig i vækst.

Øjenakupunktur er relevant, hvis – som det ofte er tilfældet hos ældre patienter – der udover grå stær også er andre øjenlidelser, fx AMD. Her bliver en operation ofte afvist, da fjernelse af linsen ikke vil medføre nogen forbedring af synsevnen. I disse tilfælde fører øjenakupunkturen ofte til lindring af de øvrige øjensygdomme, hvorefter en linseoperation igen bliver relevant.

Succes – rate 80%

Nærsynethed

Nærsynethed op til en alder af 20 – 23 år kan godt behandles, da øjet stadig er i vækst. Hos voksne kan nærsynethed endnu ikke behandles.

Succes – rate 75 % (indtil 20 år).

Langsynethed

Den aldersbetingede langsynethed rammer over 90 % af alle mennesker. Ved hjælp af øjen­akupunkturen kan man allerede efter få dobbeltbehandlinger (12-15) sænke dioptritallet, eller patienten kan endda helt give afkald på at bære briller. Både ved den aldersbetingede nærsynethed og nærsynethed i almindelighed kan man – allerede efter de første behandlinger – mærke en bedring af synsstyrken.

Succes- rate 75%

Diabetes- betingede øjenlidelser

Man kan ikke helbrede diabetes 1 (sukkersyge) med øjenakupunktur, men man kan bedre følge-skaderne bl.a. i øjnene. Blødninger vil først bedres efter flere behandlinger. Ikke med det samme. Er skaderne i øjnene for fremskredne og alvorlige, er det usandsynligt, at man kan opnå noget med øjenakupunktur.

Insulinkrævende diabetikere skal være meget omhyggelige med at måle deres blodsukker – værdier mens de er i behandling, da øjenakupunkturen kan virke så drastisk ind på disse, at man behøver væsentligt mindre insulin.

Succes – rate 80%

Nethindelidelser

Nethindeløsning skal først behandles med laser hos en øjenlæge.

Øjenakupunkturen forhindrer yderligere nethindeløsning, og desuden viser det sig, at man kan reducere det ved laserbehandlingen opståede arvæv, og blødninger kan opsuges (genoptages i det omkringliggende væv).

Succes – rate 80%.

Blodpropper i øjet
Blødning på nethinden

Synsforstyrrelser pga. blodpropper i øjet og hjernen kan — med stor succes — behandles med øjenakupunktur.

Også følgerne af en såkaldt øjeninfarkt (område uden blodforsyning pga. en blodprop) kan forbedres.

Succes – rate 80%.

Retinitis pigmentosa (kikkertsyn)

Denne arvelige sygdom går for at være uhelbredelig. Erfaringer med øjenakupunktur viser, at man i høj grad kan opnå forbedringer.

Er sygdommen langsomt udviklende og regelmæssigt fremskridende, er chancerne for succes større, end hvis sygdommen udvikler sig i spring.

I gennemsnit kan man generhverve 10-15% større synsevne. I enkelttilfælde er det endda 50 grader.

Hos 60% af patienterne kan man forhindre en videreudvikling af sygdommen og bevare det bestående synsfelt.

Succes – rate 80%

Øjen-tumor patienter

Hos tumor – patienter har man gode resultater med øjenakupunktur. Ved øjentumor – patienter, der fx regelmæssigt må indtage binyrebark hormoner, sættes nåle i supplerende punkter for at ophæve hormonets blokerende virkning af øjenakupunkturen.

Succes – rate 80%

Øjenlidelser forårsaget af hjerneskader og medicin – bivirkninger

Som regel er øjnene hos disse patienter intakte. Synet bliver hindret af uforklarlige forstyrrelser (irritations- og overlednings- forstyrrelser). Øjenakupunktur kan kanalisere disse forstyrrelser, og i mange tilfælde går det endog meget hurtigt. Ved blodansamlinger i hjernen bliver blodet opsuget, og endog ar i hjernen kan heles fuldstændigt.

Success – rate 80%

Behandling af børn

Ved behandling af børn bliver nålene sat i andre punkter end hos voksne. Børn kan generelt behandles i alle aldre. Ved børn anvender man specialnåle, som er særlig korte og tynde, og dermed kan øjenakupunktur – behandlingen gennemføres smertefrit.

Den stadig stigende medieinteresse og den dermed forbundne patientpåvirkning omkring akupunktør John Boel’s øjenakupunktur, vil vække stigende interesse hos befolkningen.

Med behandlings – succes’erne vil viljen i mulighederne for dækning af omkostningerne forbedres. Øjenakupunktur er effektiv, succesrig, og uden bivirkninger.

I det følgende får De en patienthistorie samt nogle kendsgerninger.

“Først fik jeg to nåle i hænderne, dernæst en i hvert knæ og yderligere en nål i fodsålerne. Så lå jeg i 30 min. Efter 20 behandlinger kunne jeg se som før”. Præcis sådan skildrer Petra Wiedner helbredelsen af hendes øjensygdom. Den 35 – årige indretningsarkitekt led af en nethindeløsning, der truede med at gøre hende blind. På Hamburg Universitetsklinik blev den løse nethinde svejset fast med laser. Laserbehandlingen havde efterladt ar, og desuden dannede der sig huller i den “forsvejsede” nethinde. Øjenlægerne forklarede deres patient “Hvis det ikke bliver bedre, bliver De blind.”

Da hørte Petra Wiedner om den danske akupunktør John Boel. Han opnår bemærkelsesværdige behandlingsresultater med øjensygdomme, der i den traditionelle medicin betragtes som uhelbredelige, fx øjenforkalkning (AMD = Aldersbetinget Macula Degeneration) (en øjensygdom der breder sig fra randen til centrum af synsfeltet ) og retinitis pigmentosa (en øjensygdom der breder sig fra centrum til randen af synsfeltet), såvel som blindhed som følge af hjerneskade.

Boel er specialist i kinesisk medicin og akupunktur, han har siden 1988 specialiseret sig i øjensygdomme. Siden da har han – i sin akupunkturklinik i den lille by Aulum – med succes behandlet mere end 2500 patienter (1997).

Gennem et intensivt studie af det kinesiske og koreanske akupunktursystem samt egen forskning fandt Boel 8 hidtil ukendte indstikssteder I akupunkturpunkter. Det er energipunkter, der har direkte sammenhæng med øjet. “Punkterne på hænder, fødder og knæ udgør det væsentlige i den nutidige succes med øjenakupunktur.” Det er bevist, at mange patienters synsevne er stabil, selv efter flere år.

Således gik det også indendørsarkitekt Petra Wiedner. Stik imod øjenlægernes vurdering – at øjets nethinde ikke ville regenerere – lykkedes det alligevel med akupunktur. Pga. stimulering af energibanerne med akupunkturnåle gendannedes nethinden, ligesom normal hud gør.

Lægerne på Hamburg Universitetshospital var målløse, da Petra Wiedner kom til efterundersøgelse efter øjenakupunkturen.

Den behandlende læge udtalte: “Det er magi, det kan simpelthen ikke være sandt”