Knæskader

Knæskader

Af akupunktør Hanne Langhorn

Fakta

Smerter i knæet kan have mange årsager. Typisk skyldes det menisken eller irritation i de sener og ledbånd, der fæster omkring knæet. Smerterne kan opstå efter længere tids overbelastning eller ved en akut skade.
Overbelastningsskader i knæet er typisk løber- eller spingerknæ.

Løberknæ er en tilstand hvor vævet på ydersiden af knæet bliver irriteret. Irritationen opstår når det store ledbånd, der starter på ydersiden af ballen og løber yderst på låret, ”gnaver” på den nederste og yderste del af lårbensknoglen. Løberknæ er den hyppigste årsag til udvendige knæsmerter.
Springerknæ. På forsiden af låret ligger den store lårmuskel, der yderligere kan inddeles i 4 mindre muskler som starter fortil på både lårbensknoglen og hofteskålen. Disse 4 muskeldele samler sig lige ned over knæskallen i et senebånd, som forsætter direkte ned og fæstner øverst på forsiden af skinnebenet. Det er den sene, som er irriteret når man har springerknæ.

Ved en akut skade i forbindelse med uheld er der flere strukturer i knæet, der kan blive beskadigede. Det drejer sig om sideledbånd, menisk, korsbånd og brusk.
Hvis ledbåndet bliver beskadiget kan der ske alt fra en lille revne i et af de små ledbånd, til total overrivning af hele det indvendige eller udvendige sideledbånd. En ledbåndsskade kan være ledsaget af en større eller mindre hævelse af knæet. Ledbåndsskader opstår ofte, når der kommer en belastning ind på knæet. Det er langt hyppigst de indvendige sideledbånd, der beskadiges.

I knæleddet findes der to halvmåneformede bindevævsskiver, som ligger fast oven på skinnebenet. Disse bindevævsskiver kaldes menisker. Meniskens funktion er primært at optræde som støddæmper. Meniskskader opstår oftest, når der kommer en form for vrid i knæet, mens det er bøjet. Derved kan en menisk komme i klemme mellem lårbensknoglen og skinnebenet og blive vredet i stykker.

Der findes to korsbånd i knæet, det forreste og det bageste korsbånd. Disse er sammen med menisker, ydre ledbånd og muskler med til at sikre stabiliteten i knæet. Ved overrivning af det forreste korsbånd, vil knæet blive ustabilt, således at skinnebenet kan skride fremad i forhold til lårbenet. Ved overrivning af det bageste korsbånd, vil skinnebenet kunne glide bagud i forhold til lårbenet. Denne skade er langt sjældnere end overrivning af det forreste korsbånd.

Bruskskader kan opstå som følge af slitage eller som følge af en pludselig overbelastning af brusken. Er der tale om en ”mus i knæet” (et stykke brusk), kan denne af og til komme i klemme og udløse smerter eller direkte fornemmelse af aflåsning af knæet.

Symptomer knæskader

Løberknæ giver smerter på ydersiden af knæet. Typisk i et punkt 2-3 cm over knæleddet.
Ved springerknæ er der smerter i området lige under knæskallen. Der kan føles stivhed i senen om morgenen. Smerterne forværres af aktivitet, især hvor der er dybe knæbøjninger og hop involveret.

Symptomerne ved knætraumer er først og fremmest smerter. Ved ledbåndsskader er der ofte hævelse og sideløshed. Meniskskader er ligeledes kendetegnet ved hævelse, men også aflåsninger af knæet. Menisk-kliklyde kan forekomme. Korsbåndsskader er som regel ikke til at tage fejl af, der kommer tit et smæld efterfulgt af smerter og kraftig hævelse. Symptomer ved en isoleret skade på brusken vil primært være smerter ved belastning og der kan være en fornemmelse af skurren/ ujævnhed i knæet, når man bøjer og strækker knæet.
Ved alle skadestyper forværres smerterne i de fleste tilfælde ved brug af benet.

Lægelig behandling

Overbelastningsskader som løber- og springerknæ behandles med råd om at nedsætte aktivitet. Derud kan der gives inflammationsdæmpende medicin. Henvisning til fysioterapi udstedes ofte med henblik på at få et træningsprogram, der kan hjælpe med at få styrket den omkringliggende muskulatur.

Ledbåndsskader vil blive behandlet med et støttebind i de lette tilfælde til en skinne på knæet i mange uger i de svære tilfælde. Ved skader på menisken vil der ofte blive foretaget en kikkertundersøgelse, hvor et kirurgisk indgreb vil blive udført, hvis det bliver skønnet nødvendigt. Man vil som udgangspunkt altid prøve at bevare så meget af menisken, som muligt. Overrevne korsbånd behøver ikke altid at føre til operation. Det er afhængigt af den tilskadekomnes aktivitetsniveau, job og alder samt omfanget af gener. Unge aktive sportsfolk vil man ofte operere med det samme. Ved mindre bruskskader består behandlingen oftest i, at man aflaster knæet i en periode, eventuelt ved at man slet ikke støtter på benet i nogen uger. Har man vedvarende gener ved en større bruskskade, vil en operation ofte komme på tale. ”Mus i knæet” behandles som regel ved, at man ved en kikkertoperation fjerner det løse stykke brusk.

Akupunkturbehandling

Både TCM, AcuNova og NPSO har en hurtigt smertelindrende effekt på skader. Derudover vil restitutionstiden efter akutte skader og en eventuel operation kunne forkortes betydeligt.