Kronisk hovedpine

Kronisk hovedpine

Af Anne-Grethe Boel

Fakta

Kronisk hovedpine er et udtryk, der dækker en række forskellige typer hovedpine, der optræder mere end halvdelen af månedens dage. For mange patienter drejer det sig om daglige hovedpiner, og mange har lidt af disse i månedsvis eller endog i mange år. Hovedpinen kan i meget sjældne tilfælde skyldes en alvorlig livstruende sygdom som hjernesvulst, men for langt de fleste er der tale om en godartet tilstand som kronisk spændingshovedpine, migræne, medicinoverforbrug eller følge efter ulykker som hjernerystelse og lignende.

I de fleste tilfælde skyldes kronisk hovedpine, at der indtages for meget hovedpinemedicin, idet både almindelige håndkøbshovedpinepiller samt de stærkere smertestillende piller eller migrænemedicin kan forårsage en slags kronisk forgiftningshovedpine, hvis det indtages 10 dage eller mere per måned. Denne forgiftningshovedpine mindskes kraftigt efter nogle uger efter ophør med smertestillende medicin.

Hyppige migræneanfald følges ofte af en lettere hovedpine de øvrige dage i måneden, og det er vigtigt, at man erkender de forskellige typer hovedpine, da behandlingen er meget forskellig.

Bliver hovedpinen gradvist værre og værre og tilkommer der påvirkning af synet, hørelsen, den psykiske tilstand eller førligheden, skal man søge læge med henblik på yderligere undersøgelse.

Symptomer

Hovedpinen sidder oftest som et strammende bånd omkring hovedet, og kan være ledsaget af kvalme, lys og lyd-overfølsomhed ved de værste anfald.

Lægelig behandling

Man kan endnu ikke helbrede hverken migræne eller spændingshovedpine, og mange patienter vil fortsat have episoder med hovedpine. Hvis hovedpinen fortsætter i udtalt grad, kan man starte en forebyggende behandling – det vil sige en helt anden type tabletbehandling, som skal tages hver eneste dag, uanset om man har hovedpine eller ej. Ofte anvender lægen medicin, der også anvendes til blodtryksforhøjelse, epilepsi eller depression, men disse midler har også en god effekt på kronisk hovedpine.

Der findes endnu ingen tilfredsstillende behandling for hovedpine efter hjernerystelse og lignende ulykker, men den kan aftage over tid, om end det kan tage mange måneder eller endda år for enkelte personer.

Akupunkturbehandling

Akupunktur er glimrende til behandling af hovedpine, da spændingshovedpiner er meget almindeligt og akupunktur løsner op for spændinger. Endvidere har nålene vist sig at være meget effektive i behandlingen af almindelige hovedpiner, kronisk hovedpine og migræne, uanset årsagen. Det springende punkt er, at akupunkturen går ind og behandler årsagen til hovedpinen i stedet for blot at symptombehandle.