Kronisk tyndtarmsbetændelse

Kronisk tyndtarmsbetændelse (Morbus Crohn)

Af Anne-Grethe Boel

Fakta

Crohns sygdom, eller på latin Morbus Crohn, har sit navn efter den amerikanske læge, dr. B. Crohn, der i 1932 beskrev sygdommen. Det betyder ikke, at det på den tid var en ny sygdom, for symptomerne er tidligere beskrevet i lægelitteraturen.

Det drejer sig om en endnu uforklaret betændelsestilstand i en eller flere dele af mave-tarmkanalen. Sygdommen kaldes også, sammen med colitis ulcerosa, kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Ca. 250 mennesker her i Danmark får hvert år stillet diagnosen Crohns sygdom for første gang. Det svarer til ca. 5 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere pr. år, og sygdommen har de sidste 30 år været i konstant stigning.

Halvdelen af patienterne er under 30 år, når sygdommen starter. Den bryder oftest ud i ungdommen, men kan opstå både i barndommen og langt op i alderdommen. Sygdommen er ca. 40% hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Sygdommen er kronisk, og man regner med, at der i dag er ca. 5000 menneske med Crohns sygdom her i landet.

Man kender ikke årsagen eller årsagerne til Crohns sygdom, men man ved, at det kan være arveligt. Hos en mindre del af patienterne, ca. 10%, er der flere tilfælde i familien. I visse familier kan der være adskillige med enten Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da de to inflammatoriske tarmsygdomme ikke sjældent optræder i samme familie

Symptomer

De almindeligste tidlige symptomer på sygdommen er:
· smerter i maven og diarré
· vægttab og dårlig trivsel, hvis det drejer sig om et barn
· feber
· ledsmerter
· knuderosen

Store ømme knuder på benene (knuderosen) i forbindelse med mavesmerter og diarré, kan være udtryk for Crohns sygdom i en særlig akut form. En særlig form af Crohns sygdom kan medføre, at der udvikler sig bylder og såkaldte fistler ved endetarmsåbningen.

Lægelig behandling

Morbus Crohn behandles med forskellige former for medicin
Sygdommen kan sidde overalt i mave-tarmkanalen, fra munden til endetarmsåbningen. Hyppigst er den nederste del af tyndtarmen og den øverste del af tyktarmen angrebet ved Crohns sygdom. Derfor behandler man med henblik på at dæmpe betændelsen, når den er i udbrud og for at nedsætte risikoen for nye udbrud, når betændelsen er i ro.

Den medicinske behandling går ud på at dæmpe immunforsvaret. Her gives binyrebarkhormon, der i længden kan føre til afkalkning af knoglerne og dermed øget risiko for sammenfald og brud, især i ryg og hofter. Man får også nemmere blå mærker, idet huden påvirkes.

Ellers kan der også behandles med prednisolon, der dog ikke forebygger nye udbrud af Crohns.

Akupunkturbehandling

Selvom man ikke ved, hvorfor Morbus Crohn opstår, er behandling med AcuNova og Traditionel Kinesisk medicin meget effektivt, og et udbrud kan stoppes på kun få behandlinger. Jævnlige behandlinger forebygger dernæst flere udbrud og mange bliver smertefri og endog helbredt med akupunktur.