Piskesmældsskade

Piskesmældsskade – ”Whiplash”

Af Anne-Grethe Boel

Fakta

Piskesmæld er betegnelsen for den hændelse som sker, når nakken bliver brutalt vredet forover eller bagover. En sådan overstrækning forstuver bløddelene i halshvirvelsøjlen hvilket akut kaldes en piskesmældsskade. Skaden opstår som oftest i forbindelse med trafikuheld med påkørsel bagfra, men den kan også opstå ved andre former for uheld, hvor nakken bliver påvirket.

Generne efter et piskesmæld er som oftest nakkestivhed, smerter i nakke og skuldre samt hovedpine. Typisk vil disse fortage sig efter nogle dage eller få uger, men for enkelte mennesker giver et piskesmæld kroniske smertesymptomer.

Mange læger mener ikke, at piskesmældsskader er særligt alvorlige, og at umiddelbar genoptræning af nakkemuskulaturen kan føre til færre gener senere hen.

Piskesmældsramte, der er blevet uarbejdsdygtige efter at have pådraget en piskesmældsskade, oplever ofte ikke bliver taget alvorligt af læger og systemet, eftersom man ikke kan ”se” en piskesmældsskade.

Symptomer

Symptomerne ved en piskesmældsskade er bl.a. nakkestivhed, hovedpine, rygsmerter, lysfølsomhed, påvirket syn, overfølsomhed overfor støj, svimmelhed, søvnløshed, øresusen eller ringen for ørerne, manglende følelse i arme eller hænder/fingre, strålende smerter ud i armene, problemer med korttidshukommelse, koncentrationsbesvær, nedsat libido, følelsen af at være “ved siden af sig selv” samt træthed. Ofte fører disse symptomer til depression.

Lægelig behandling

Der findes ikke en behandling af piskesmældsskader, som er bredt accepteret blandt læger og andre behandlere. Almindelig behandling er smertebehandling – tabletter – og hurtig genoptræning efter uheldet. Man kan videre søge hjælp på specielle smerteklinikker.

Akupunkturbehandling

Akupunktur er glimrende og meget effektiv i behandlingen af piskesmældsskader. Især har AcuNova givet rigtig fine resultater, hvor patienten er blevet fuldstændig smertefri efter en kort behandlingsrække.